فضای کسب و کار در کشور سال آینده بهبود خواهد یافت
نیشابور- خبرنگار اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال آینده شاهد بهبود فضای کسب و کار کشور در حوزه های حقوقی، دستمزد، بازاریابی بین المللی، دیپلماسی اقتصادی، بیمه و مالیات خواهید بود.

حجت اله عبدالملکی در مراسم کلنگ زنی پروژه شبکه جمع آوری و ساخت تصفیه خانه پساب نیمه شمالی شهر نیشابور با هزینه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی فولاد خراسان، افزود: پس از سال ها افزایش حقوق نسبتا مناسبی برای کارگران رقم خورد که این افزایش قدرت خرید کارگران سبب افزایش تقاضای موثر در حوزه تولیدات کوچک می شود.

وی رئوس برنامه های خود در سال آتی را پیگیری اجرای ۴ کلان پروژه تحول دانست که سبب تحول در ابعاد مختلف زندگی مردم می شود.

وزیر کار توضیح داد: برنامه اول تحول در حوزه اشتغال و روابط کاری کارفرما و کارگری است، برنامه دوم، تحول در امور آتیه و نظام بازنشستگی است. برنامه سوم، تحول در حوزه رفاه و حذف فقر مطلق و نسبی در کشور و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است و سرانجام برنامه چهارم تحول در حوزه اموال و امانت داری صحیح بیش از ۶۰۰ شرکت زیر مجموعه وزارتخانه است. عبدالملکی تاکید کرد: در بدو ورود به وزارتخانه دیدم امانت داری صحیح رعایت نمی شود تا جایی که خود وزارتخانه از این ها ارتزاق می کرد که بخشنامه کردم استفاده از ساختمان ها، خودرودها و سایر اموال شرکت ها ممنوع است و باید سودآوری آنها را بالا ببریم.

وی با بیان این که دنبال طراحی نظام یکپارچه اداره شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه هستیم تا شاخه های اصلی کسب و کار هم افزایی داشته باشند که مهمترین آن ها

شرکت های فولادی است، گفت: متاسفانه دیده شد این شرکت ها نه فقط هم افزایی نداشتند بلکه علیه هم کار کرده اند تا جایی که دعاوی حقوقی علیه یکدیگر مطرح شده و بعضا به جریمه های چند صد میلیارد تومانی هم انجامیده است.

نسخه مناسب چاپ