امروز در تاریخ
خسروپرویز به قتل رسید

طبق برخی از کتاب‌های تاریخ، خسرو پرویز، شاه ساسانی ایران که از ۳۱ دسامبر ۶۲۷ در کاخ سلطنتی تیسفون بازداشت بود، سوم آوریل ۶۲۸ میلادی به تصمیم افسران ارشد و مقامات تراز اول دولت و تأیید پسرش «شیرویه» کشته شد و با این قتل، امپراتوری توانمند و پهناور ایران در عهد باستان ظرف ۱۴ سال فروپاشید و مهاجرت قبایل عرب از جنوب غربی و سپس اقوام آلتائیک از شمال شرقی به ایران آغاز شد و آسیب‌دیدگی اصلی، از همین مهاجرت‌ها بود که شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی ایران ۱۲ قرن مانع از آن شده بودند تا تخریب فرهنگی صورت نگیرد.

رأی اعتماد دوباره مجلس به رضاخان

نیمه اول فروردین ۱۳۰۳ وقت کشور بر سر بحث درباره مسئولیت نظم میدان بهارستان و معارضه شدید موتمن‌الملک رئیس مجلس و ژنرال رضاخان نخست‌وزیر و سردار سپه گذشت.

درست روزی که سردارسپه قول داد از حمایت از برقراری نظام جمهوری دست بردارد، سلطان احمد شاه قاجار که در پاریس بود و از هواداری رضاخان از جمهوریت آگاه شده بود با ارسال تلگرامی به تهران او را از نخست‌وزیری برکنار کرد.

رضاخان به حالت قهر کناره‌گیری کرد و به «رودهن» رفت که گروهی از مردم، روزنامه‌ها و نظامیان به پشتیبانی از او برخاستند و در نهایت مجلس باردیگر به رضاخان رای اعتماد داد.

روزی که حضرت مسیح (ع) به صلیب کشیده شد

طبق تحقیق «هامفریز» و «وادینگتون»، حضرت عیسی (ع) پیش از ظهر ۳ آوریل سال ۳۳ میلادی پس از تایید حکم اعدام از سوی «پونتیوس پیلاته» فرماندار رومی فلسطین (در زمان امپراتور تیبریوس) مصلوب شد.

شکل‌گیری اولین حکومت پارلمانی در جهان

سوم آوریل ۱۰۷۷ میلادی، منطقه خودمختار فریول واقع در شمالی شرقی ایتالیا دارای حکومت پارلمانی و مجلس شد. این، قدیمی‌ترین نظام پارلمانی جهان است و پس از آن انگلستان دارای مجلس شد.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ