تماشاخانه
 

به جواب‌های این دانش‎آموز دقت کنید. طرز فکر هر نسل واقعا با نسل‌های دیگر متفاوت است!

code

نسخه مناسب چاپ