ورود پول حقیقی به بورس
در هفته دوم فروردین امسال بازار سرمایه شاهد کاهش ۹۹ درصدی معاملات در بازار بدهی بود و همین مساله سبب شد تا معاملات خرد رونق چشم‌گیری دراین هفته پیدا کند.

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی که در شش ماهه دوم پارسال مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، به موضوع معاملات اوراق بدهی در روزهای دوشنبه باز می‌گردد.

این معاملات که بیشتر میان بانک ها در جریان بوده، در هفته های پایانی به دلیل کاهش نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت انجام معامله میان سهامداران چرخش داشته است.

در جریان معاملات پارسال بورس تهران، کمبود نقدینگی یکی از مشکلاتی بود که گریبان بازار سهام را گرفته و پایین بودن ارزش کل معاملات و معاملات خرد در کنار خروج پول حقیقی از بورس، به تاکید بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را بسیار با معضل مواجه کرده است.

طبق بررسی‌های انجام شده به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش معاملات در طول هفته در سال ۱۴۰۰ به معاملات اوراق بدهی اختصاص داشته است.

اما در اولین هفته کاری فروردین امسال، سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت، این کاهش معاملات در بازار بدهی به انجام نشدن این معاملات در روز دوشنبه باز می‌گردد.

به عبارت دیگر، در هفته دوم فروردین امسال به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴ درصد بود که نسبت به هفته پایانی پارسال کاهش چشمگیری داشته و در هفته آخر اسفند سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه ۳۰ درصد بوده است.

در هفته فوق، همزمان با رشد نسبی ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش داشته است.

در آخرین هفته کاری اسفند پارسال میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳۶ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان بود که در هفته اول فروردین امسال به ۲۷۹ میلیارد تومان رسید که افت ۹۹ درصدی را نشان می ‌دهد.

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز شنبه اختصاص داشت که ۵۸۹ میلیارد تومان بود.

یعنی در روز شنبه ۱۰ درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به ۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

روز دوشنبه هم ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس ۱۰۰ میلیارد تومان بود که ۲ درصد معاملات بازار را تشکیل داده است.

روز سه‌ شنبه اما ارزش معاملات اوراق ۵۵۷ میلیارد تومان بود که ۸ درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته هم ارزش معاملات اوراق به ۴۹ میلیارد تومان رسید که کمتر از یک درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌ شود.

در هفته دوم فروردین به استثنای روز سه ‌شنبه، در باقی روزها شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم در مجموع کل هفته ۳۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود سرمایه حقیقی ۷۹ میلیارد تومان بود.

روز شنبه ۱۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد و روز یکشنبه این عدد با کاهش قابل توجه به دو میلیارد تومان رسید.

روز دو‌شنبه هم ۴۰۸ میلیارد تومان پول توسط سهامداران حقیقی به بازار وارد شد که بیشترین رقم هفته بود.

روز سه‌ شنبه ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۸۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد، اما روز چهارشنبه دوباره پول حقیقی وارد شد و ارزش سرمایه حقیقی ورودی به بازار ۶۹ میلیارد تومان رسید.‌از سوی دیگر میانگین ارزش صف‌ های خرید در هفته دوم فروردین به ۶۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت، میانگین ارزش صف‌های خرید هفته پایانی اسفند پارسال ۷۹ میلیارد تومان بود.

به عبارت دیگر، در این هفته، میانگین ارزش صف‌ های خرید ۶۹۱ درصد افزایش یافته است، بالاترین رقم هفته ۸۳۱ میلیارد تومان بود و در روز دوشنبه ثبت شد و پایین ‌ترین رقم به روز شنبه برمی‌گردد که ۴۲۹ میلیارد تومان بود.

میانگین ارزش صف‌‌های فروش در هفته فوق ۱۲ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۴۹ میلیارد تومان کمتر بود و افت ۸۰ درصدی داشته است، بالاترین رقم هفته ۵۲ میلیارد تومان بود که در روز سه‌ شنبه ثبت شد.

نسخه مناسب چاپ