با کارت معتبر واکسیناسیون می‌توان به عراق سفر کرد
سازمان حج و زیارت از حذف گواهی تست PCRبرای زائران ایرانی که به عراق سفر می‌کنند، خبر داد و تاکید کرد: از این پس فقط با کارت معتبر واکسیناسیون می‌توان به عراق سفر کرد.

به گزارش ایسنا، وحید اسکندری، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت درباره تصمیم مسئولان عراق مبنی بر دستورالعمل بهداشتی برای ورود اتباع دیگر کشورها، گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان سازمان حج و زیارت برای تسهیل تردد زائران به کشور عراق، الزام جوابیه منفی تست PCR برای زائران ایرانی لغو شد.

وی افزود: زائران ایرانی همانند گذشته باید کارت واکسیناسیون معتبر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور را که نشان‌دهنده دریافت دو دُز واکسن است در اختیار داشته باشند و دریافت تست PCRهیچ ضرورتی ندارد.

اسکندری گفت: پیش‌تر دریافت جواب منفی آزمایش PCRطی ۷۲ساعت قبل از اعزام یا تزریق دو دُز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت برای سفر به این کشور و در اختیار داشتن کارت مربوط به واکسیناسیون الزامی بود که از این پس فقط کارت واکسیناسیون مدنظر خواهد بود.

محمدهاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم با انتشار یک توییت، نوشت: تزریق دو دز واکسن ( چه واکسن‌های ایرانی و چه غیرایرانی) برای ورود به عراق کافی است.

نسخه مناسب چاپ