اشتباه های رایج
افتادن از دو سوی بام؛ سخت‌گیری بیش از حد یا دست کم گرفتن مشکلات
 

قبل از اینکه بخواهید مشکلات را برطرف کنید، ابتدا تصمیم بگیرید که چه چیزی مشکل است و چه چیزی نیست و اگر مشکلی است، این مشکل تا چه اندازه جدی و بزرگ است؟

آیا اینکه کودک پیش دبستانی‌تان گاهی اوقات عصبانی می‌شود؟ مشکل بزرگی است یا اینکه کودک ۵ یا ۶ ساله‌تان را در حال تماشای محتوای نوجوانانه در اینترنت می‌بینید؟

اینکه نوجوان شما شروع به کسب تجربیات جدید و آزمون و خطا در جامعه می‌کند به معنی این است که می‌خواهد زمان بیشتری را دور از خانواده بگذراند یا صرفاً سعی می‌کند مستقل‌تر باشد؟

به‌طور کلی پاسخ قطعی برای هیچ کدام از این سوال‌ها وجود ندارد و شما باید این موضوعات را با توجه به شرایط کودک و سن و سال و ریشه و پیامدهای رفتار بررسی کنید و ببینید آیا این‌ها مسائل ساده و مقتضیات سن او هستند که باید انتظارش را داشت یا یک مشکل اساسی هستند؟ از سوی دیگر، سهل‌گیری بیش از اندازه هم درست نیست و نمی‌توان به سادگی از کنار موضوعی مثل سیگار کشیدن نوجوان گذشت به بهانه اینکه اقتضای سن و تجربیات جدید است!

code

نسخه مناسب چاپ