دادگاه عالی پاکستان حکم انحلال پارلمان و کابینه دولت را باطل کرد
سرویس خارجی: دادگاه عالی پاکستان با صدور رای نهایی درخصوص جدال حزب حاکم و اپوزیسیون بر سر انحلال پارلمان و رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر، حکم ریاست پارلمان در مردود دانستن طرح عدم اعتماد را باطل و طی آن انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان نیز لغو شد.

قاضی «عمر عطا بندیال» رئیس دیوان عالی در اسلام‌آباد رای به ابطال حکم ریاست مجلس در رد طرح عدم اعتماد علیه «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان داد.وی در مرحله نهایی رسیدگی به دادخواست دایر شده از سوی جبهه مشترک اپوزیسیون پاکستان اعلام کرد که حکم ریاست مجلس ملی مغایر با قانون اساسی این کشور است. قاضی عمر عطا بندیال همچنین حکم برگزاری فوری جلسه رسمی مجلس ملی پاکستان در روز شنبه ?آوریل را نیز صادر کرد. گفتنی است ریاست پارلمان ملی پاکستان یکشنبه گذشته در جلسه رسمی رسیدگی به قطعنامه مشترک اپوزیسیون درباره عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور، این طرح را غیرقانونی و مغایر با حاکمیت و استقلال پاکستان دانست که پشت پرده آن توطئه خارجی برای تغییرحکومت است، لذا وی طرح عدم اعتماد علیه عمران‌خان را مردود اعلام کرد.

نسخه مناسب چاپ