حکمت نهج البلاغه
هیچ جوینده‌ای در آنچه روزیِ توست، بر تو پیشی نخواهد گرفت، و هیچ غلبه‌کننده‌ای در آن بر تو غالب نخواهد شد، و آنچه برایت مقدر شده، در رسیدن به تو درنگ نخواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ