حضور دانشگاه‌های ایرانی در‌ ۱۸ حیطه موضوعی «کیو اس»‌
پایگاه رتبه‌بندی کیو اس، دوازدهمین دوره رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان را منتشر کرد که دانشگاه‌های ایران در ۱۸حوزه موضوعی در این رتبه‌بندی حضور دارند.‌

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در سال ۲۰۱۶دانشگاه‌های ایران فقط در یک حوزه موضوعی در این رتبه‌بندی حضور داشتند ولی حضور ایران در سال ۲۰۲۰در ۱۳حوزه موضوعی و در سال ۲۰۲۱در ۱۷حوزه موضوعی و در سال جاری با اضافه شدن حوزه موضوعی علوم محیط زیست به ۱۸حوزه ارتقاء یافته است.‌‌وی ادامه داد: رتبه‌بندی موضوعی «کیو اس» بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-indexصورت می‌پذیرد تا بهترین دانشگاه‌ها معرفی ‌شوند. بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه‌بندی موضوعی «کیو اس» از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر نیز از اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها به دست می‌آید.‌‌رئیس ISCتصریح کرد: در رتبه‌بندی که در ۵حیطه کلی علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی صورت پذیرفته است؛ دانشگاه‌های ایران همانند سال‌‌های پیش در ۳حیطه مهندسی- فناوری، علوم زیستی پزشکی و علوم طبیعی دارای رتبه در بین دانشگاه‌های برتر دنیا شده‌اند.‌

وی توضیح داد: در حوزه کلی مهندسی و فناوری در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲سه دانشگاه صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر حضور دارند. در حوزه کلی پزشکی و علوم زیستی مانند سال گذشته فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارد که ارتقای رتبه بسیار خوبی داشته است. در حوزه کلی علوم طبیعی نیز مانند سال گذشته شاهد حضور دو دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف هستیم که توانسته‌اند در این رتبه‌بندی حضور داشته باشند.‌

نسخه مناسب چاپ