‎تعیین تکلیف پرونده تعاونی روستایی با ۷۰۰عضو در اشتهارد ‏
سرویس حوادث:رئیس دادگستری اشتهارد استان البرز گفت: پرونده زمین‌های تعاونی روستایی با عضویت حدود ۷۰۰کشاورز در این حوزه قضایی تعیین تکلیف شد‎.

‎علی بستامی با اشاره به حل مشکل ۷۰۰ کشاورز عضو یک تعاونی روستایی در شهرستان اشتهارد گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۸پرونده‌ای با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری زمین‌های تعاونی روستایی مربوط به سال ۱۳۷۹به بعد، در دادگستری شهرستان اشتهارد مطرح شد و به جریان افتاد‎.‎‏ در این پرونده اعضای هیات مدیره وقت “تعاونی روستایی ایپک” زمین‌های این تعاونی را به برخی از اشخاص و ارگان‌ها واگذار کرده بودند که به تشخیص دادگاه و با توجه به اینکه این واگذاری بدون رعایت برخی تشریفات قانونی انجام شده بود، موضوع به کارشناسی واحد و سپس هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد که پس از رسیدگی در اواخر سال ۱۴۰۰ در مرحله بدوی همه تصمیمات هیات مدیره در خصوص واگذاری زمین‌های این تعاونی روستایی که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اشتهارد باطل و منتهی به صدور رای شد تا یکی دیگر از پرونده‌های مسن و مهم دادگستری کل استان با کثرت ارباب رجوع و طرفین، تعیین تکلیف شود‎.

نسخه مناسب چاپ