امروز در تاریخ
توطئه رومیان علیه پادشاه اشکانی
یازدهم آوریل سال ۳۵ میلادی، سنا و شورای دولتی امپراتوری روم در یک جلسه مشترک غیرعلنی به مسأله ارمنستان که اردوان سوم شاه وقت ایران بدون دادن اطلاع قبلی به دولت روم، پادشاه تازه‌ای برایش تعیین و اعزام کرده بود رسیدگی کردند و تصمیم گرفتند که به جای جنگ با ایران، با تیرداد پسرعموی اردوان سوم تماس برقرار و وی را با دادن وعده هرگونه کمک تحریک به مبارزه مسلحانه یا کودتا کنند. این توطئه موقتا پیروز شد و پایتخت به دست تیرداد افتاد. اردوان سوم سپس با یک نیروی تازه، از گرگان به پایتخت بازگشت و تیرداد را فراری داد.

حمله روم به قلمرو ایران شکست خورد
آناستاسیوس یکم (۴۳۱ ـ ۵۱۸ میلادی) یازدهم آوریل سال ۴۹۱ میلادی امپراتور روم شرقی شده بود و تا ۹ جولای ۵۱۸ در این مقام بود. وی قصد تصرف دو منطقه استراتژیک درعا (واقع در سوریه) و تَل عَفَر (در شمال غربی عراق امروز) را داشت تا در آنجا دو دژ بسازد و نیرو مستقر کند. به علاوه، به منطقه آمِد (دیاربکر) لشکر فرستاده بود که قباد ساسانی سه سپاه از سه جانب به سوی قلمرو روم فرستاد و او را شکست داد.

روس‌ها فرارود را «ترکستان» نامیدند
۲۲ فروردین ۱۳۰۰ و ۵۰ روز پس از کودتای ژنرال رضاخان پهلوی، دولت بلشویکی مسکو با عجله، تمامی نواحی وابسته به امپراتوری روسیه در منطقه «فرارود» ازجمله نواحی تاجیک‌نشین و پارسی‌زبان این منطقه را «تُرکستان و در افواه، ترکستان روسیه» اعلام کرد.

سیاست دولت برای جلوگیری از مهاجرت به تهران
دولت ایران ۲۲ فروردین ۱۳۵۰ ضمن صدور اعلامیه‌ای از ایرانیان خواست که از نقل مکان به تهران خودداری کنند و برای بازگشت تازه‌واردین به دیار خود یک رشته امتیاز برقرار کرده و اخطارکرد که اگر به خواست دولت که منفعت عمومی در آن نهفته است توجه نشود، قانون محدوده تهران و شهرهای بزرگ کشور را تشدید خواهد کرد و افزود که تمرکز جمعیت در تهران و شهرهای بزرگ، موازنه سالم اشتغال به تولیدگری را نسبت به خدمات برهم خواهد زد و کشور را نیازمند به واردات بیشتر، و به‌ویژه تولیدات کشاورزی خواهد کرد که ایران قبلا صادره کننده آنها بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ