تماشاخانه
 

سال گذشته، نخستین رویداد سالانه کنشگری در ایران برگزار شد و طی آن کنشگران ?برتر حوزه‏های مختلف، معرفی شدند. شما هم می‏توانید با به راه انداختن کارزارهای اجتماعی در واکنش به اتفاقات مختلف، نامزد دریافت این جایزه در سال‏های آینده باشید!

code

نسخه مناسب چاپ