کوتاه آموزشی
آغاز ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی‌

فرصت ثبت درخواست در سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور برای نیمسال اول ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱آغاز شد و تا ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ادامه دارد.‌

به گزارش مهر، این انتقال و میهمانی فقط بر اساس سامانه انجام می‌گیرد و تمامی دانشجویان باید برای ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی بر اساس بازه‌های زمانی و به صورت اینترنتی اقدام کنند.‌‌ گفتنی است رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه‌های زمانی اعلام شده با رعایت موضوعات مورد تأکید در بخشنامه شماره ۵۰۰ر۴۱۸۵ر د تاریخ ۲۶آبان ۱۴۰۰و شرایط مصوب مطابق آیین‌نامه‌های آموزشی در شورای عالی برنامه‌ریزی در رشته مقاطع مختلف انجام می‌شود.‌

رؤسای ۳ دانشکده تازه تأسیس دانشگاه تهران منصوب شدند ‌

رئیس دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، رؤسای سه دانشکده تازه تأسیس دانشگاه تهران را تعیین کرد.‌

به گزارش مهر ، دکتر سید محمد مقیمی در احکامی دکتر علی‌اصغر پورعزت استاد دانشکده مدیریت، دکتر داود حومینیان شریف‌آبادی عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و دکتر هاشم آقازاده دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به ترتیب به عنوان رئیس دانشکده‌های «حکمرانی»، «گردشگری» و «امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل» معرفی کرد.‌

آموزش و پرورش: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نهایی شده است‌

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، احکام رتبه‌بندی معلمان در بازه زمانی تعیین شده صادر خواهد شد.‌

صادق ستاری‌فرد در گفتگو با ایسنادر این‌باره اظهار کرد: قانون، یک ماه برای تدوین آیین‌نامه نظام رتبه‌بندی معلمان مهلت تعیین کرده بود که این مهلت ۲۳فروردین به اتمام می‌رسد و وزارتخانه تا ۲۳فروردین، آیین‌نامه را در اختیار دولت قرار می‌دهد.‌‌وی توضیح داد: قانون برای تدوین آیین‌نامه، کارگروه‌هایی را پیش‌بینی کرده است و آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری استخدامی و سه نفر از نمایندگان مجلس تدوین و نوشته می‌شودو ظرف چند روز آینده در اختیار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.‌‌همچنین پس از تصویب آیین‌نامه در صحن هیأت وزیران، آموزش وپرورش با توجه به پیش‌بینی اعتبار در قانون برنامه بودجه حتما آن را اجرا خواهد کرد.‌

نسخه مناسب چاپ