خاندوزی: برنامه کاهش اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران تهیه شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه برنامه کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی در صفحه مجازی خود نوشت: تلاش دیپلماسی برای رفع تحریم ها به این معنا نیست که نباید به فکر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از تحریم‌ها باشیم.در بخشی از این طرح که با امضای وزیر اقتصاد به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده، آمده است: با توجه به اهمیت این برنامه و ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای مقابله فعالانه با تحریم‌ها، پیگیر تدوین این برنامه از زمان تصویب قانون یاد شده بودم و در این زمینه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری ۲۰۰ نفر ساعت جلسه نسخه اول پشتیبان برنامه مقابله با تحریم‌های آمریکا را تدوین کردند.

نسخه مناسب چاپ