دبیرکل حزب الله: با همه توان وارد جنگ سیاسی انتخابات لبنان می‌شویم
 

سرویس خارجی: دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه شاید یکی از هدفهای مطرح کردن مسئله تعویق انتخابات لبنان این است که از اشتیاق شهروندان برای مشارکت در انتخابات بکاهند، گفت: ما بر این باوریم که وارد یک جنگ انتخاباتی شده‌ایم و باید با تمامی توان در پای صندوقهای رأی حاضر شویم.

سید حسن نصرالله گفت: نباید به نظرسنجی ها یا مراکز مطالعاتی دل خوش کرد، بلکه باید تا لحظه بسته شدن صندوقهای رأی، با تمامی توان وارد این جنگ سیاسی شد. وی با اشاره به هزینه‌های هنگفت عربستان سعودی در انتخابات ۲۰۰۹ لبنان، تأکید کرد: بخش اعظمی از پولهای سعودی برای انتخابات لبنان هزینه و به سود مسئولان سیاسی تمام شد. آنان این پولها را برای رسانه‌ها، کمپینهای انتخاباتی و خرید رأی هزینه کردند. درحال حاضر نیز شاید اظهاراتی مربوط به اینکه ما خواهیم توانست اکثریت پارلمان را به دست بگیریم، به این خاطر است که حامیان ما اطمینان داشته باشند که نیازی نیست پای صندوقها حاضر شوند. اما باید تلاش کنیم که نامزدهای ما و همپیمانان ما پیروز شوند. خواستار آن هستم که همپیمانان ما در این انتخابات پیروز شوند تا با یکدیگر، مسئولیتها را برعهده بگیریم. دبیرکل حزب الله با تأکید بر اینکه حزب الله از سال ۲۰۰۵ خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بود، ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۰۸ اکثریت را به دست آوردیم، دولت وحدت ملی تشکیل دادیم که همه در آن حضور داشتند اما برخی از زمان جنگ ۳۳ روزه، بر روی نابودی مقاومت و محیط آن تمرکز داشتند و حتی در جلسات خود با آمریکاییها، خواسته بودند که این جنگ را متوقف نکنند و تا زمان پیروزی کامل اسرائیل، به جنگ ادامه دهند.

وی با بیان اینکه هدف مخالفان حزب الله، جلب رضایت سعودی و آمریکاست، گفت: کسی که قصد دارد مردم لبنان را فریب دهد که سلاح مقاومت علت بحران است، چرا درباره فساد و سیاستهای اقتصادی ۳۰ ساله سخن نمی‌گوید؟ نصرالله با بیان اینکه آمریکا در پی تعطیلی انتخابات لبنان است، افزود: فرهنگ و موضع ما این است که هر تغییر اساسی که مربوط به قانون اساسی و مؤلفه‌های کشور و هویت آن است، باید مورد توافق و اجماع ملی قرار گیرد، نه اینکه با زور اکثریت یا سلاح حاصل شود. دبیرکل حزب الله گفت که آمریکا همیشه حامی متجاوز است و در کشتار قانا، به شورای امنیت اجازه نداد قطعنامه‌ای صادر و در آن دشمن صهیونیستی را به خاطر این کشتار، محکوم کند. وی در ادامه گفت از مردم لبنان و جهان اسلام می خواهم در تمامی فعالیت های مرتبط با روز جهانی قدس مشارکت گسترده داشته باشند. وی افزود: ملت فلسطین شکست‌ناپذیر است.

نسخه مناسب چاپ