احضار کاردار افغانستان به وزارت خارجه؛ فعالیت کنسولی ایران درکابل و هرات متوقف شد
سرویس خارجی: وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اقدام شماری از شهروندان افغان در برگزاری تجمع اعتراضی خشونت آمیز‌ و تعرض به سفارت کشورمان در «کابل» و همچنین سنگ پرانی‌ به سرکنسولگری ایران در «هرات»، کاردار افغانستان را به وزارت خارجه احضار و تمامی فعالیت های کنسولی در «کابل» و «هرات» را متوقف کرد.در پی تعرض به سفارتخانه ایران در کابل و سرکنسولگری در «هرات»، کاردار افغانستان به وزارت خارجه کشورمان احضار شد و ضمن اعتراض شدید به وی، اعلام شد که تا اطلاع ثانوی بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های ایران در افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کرده اند.

«سید رسول موسوی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت به تعرض و حملات انجام شده علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در «هرات» به شدت اعتراض کرد. وی با یادآوری مسئولیت دولت‌ها در برقراری امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک، خواستار برخورد قانونی با حمله کنندگان به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران شد. وی همچنین به اطلاع کاردار افغانستان رساند که تا اطلاع ثانوی بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کرده اند.در همین حال، «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان در واکنش به این اقدامات گفت: اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت کشورمان در کابل روی داد، با حمایت های دیگران از خارج افغانستان انجام شد.

نسخه مناسب چاپ