افزایش ۲۰ درصدی وام ویژه دانشجویان دکتری
معاون صندوق رفاه دانشجویان از افزایش مبلغ وام ویژه دکتری در سال ۱۴۰۱به یک میلیون تومان خبر داد و گفت: دانشجویان می‌توانند ماهانه این مبلغ را دریافت کنند.‌

صمد حاج جباری در گفتگو با ایرنا درباره پرداخت وام های ضروری و ویژه دکتری که ثبت نام آن از شنبه ۲۷فروردین ماه آغاز می‌شود، اظهار داشت: مبلغ وام ویژه دکتری ماهانه ۸۰۰هزار تومان بود که از اول سال ۱۴۰۱به یک میلیون تومان افزایش یافت. دانشجویان از روز شنبه ۲۷فروردین ماه که ثبت نام این وام ها آغاز می شود، می توانند تقاضای خود را برای ۶ماه نخست سال ثبت کنند تا ۶میلیون تومان وام ویژه دکتری دریافت کنند.‌

وی درباره زمان پرداخت این وام، تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان توسط کاربران حوزه رفاه دانشگاه‌ها دریافت و آماده می‌شود، حداکثر بعد از یک هفته این وام‌ها را به دانشجویان می‌پردازیم.‌

حاج جباری همچنین درباره وام ضروری که ثبت نام آن از ۲۷فروردین آغاز می شود، یادآور شد: وام ضروری انواع مختلفی دارد که مبالغ آن روز شنبه ۲۷فروردین ماه منتشر می‌شود.‌

وی درباره رقم برخی از وام‌ها، خاطرنشان کرد: مبلغ وام‌ها در سال‌تحصیلی جاری تغییر نکرده است. وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد کارشناسی یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان و برای دانشجویان متأهل این مقطع تحصیلی سه میلیون و ۹۰۰هزار تومان تصویب شده بود. به همین نسبت، وام شهریه برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان و برای دانشجویان کارشناسی یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. ‌

نسخه مناسب چاپ