پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲
بانک جهانی پیش بینی خود را از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به ۷ر۳ درصد افزایش داد و از بهبود وضع تورم، تراز حساب های جاری و تراز مالی دولت در این سال در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۴ر۲ درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود، در جدیدترین ارزیابی خود از وضع اقتصادی کشورهای خاورمیانه، این رقم را به ۷ر۳ درصد افزایش داده است.

این گزارش همچنین از بهبود وضع تورم، تراز حساب های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۷ر۴۰ درصد بوده، پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۶ر۳۷درصد کاهش یابد.تراز حساب های جاری ایران هم در سال میلادی گذشته معادل ۸ر۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی، این رقم در سال جاری به معادل ۷ر۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران می رسد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی،همچنین تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی ۵ر۵درصد جی دی پی بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به معادل ۷ر۳درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است .

نسخه مناسب چاپ