جدول و نتایج گروه‌های C و D لیگ قهرمانان آسیا
جدول گروه C

تیم بازی امتیاز

۱ الغرافه ۳ ۵

۲ فولاد ۳ ۵

۳ شباب الاهلی ۳ ۳

۴ آخال ۳ ۱

جدول گروه D

تیم بازی امتیاز

۱ التعاون ۳ ۶

۲ الدحیل ۳ ۶

۳ پاختاکور ۳ ۳

۴ سپاهان ۳ ۳

نتایج گروه D

پاختاکور۱ – ۳ سپاهان

الدحیل۱ – ۲ التعاون عربستان

سپاهان ۰ – ۱ الدحیل

التعاون عربستان ۰ – ۱ پاختاکور

الدحیل ۳ – ۲ پاختاکور

التعاون عربستان ۳ – ۰ سپاهان

نتایج گروه C

فولاد ۰ – ۰ الغرافه

آخال ۱ – ۱ شباب الاهلی

شباب الاهلی ۱ – ۱ فولاد

الغرافه ۲ – ۰ آخال

فولاد ۱ – ۰ آخال

الغرافه ۱ – ۱ شباب الاهلی

نسخه مناسب چاپ