دیداررئیس جمهوری با جمعی از علما و روحانیون
 

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیشب با جمعی از علما و روحانیون دیدار وگفتگوکرد .مشروح این خبردرشماره آینده ازنظرخوانندگان ارجمند می گذرد.

نسخه مناسب چاپ