اعلام چگونگی مذاکرات آزادسازی وجوه مسدود شده ایران
مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی جزئیات جدیدی از مذاکرات اخیـر در مورد آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را تشریح کرد.

دکتر محسن کریمی در گفتگو با ایرنا ضمن تأئید مذاکرات در مورد آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به صورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن رابطه اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سـال توسط انگلیـس مسـدود شده بود، بطور قطعی وصول شد.

وی در ادامه به اخباری که طی روزهای اخیر درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقه ای به تهران در این زمینه اشاره کرد و ضمن تأئید این موضوع، افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقه ای به تهران هم به منظور جمع بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است.

مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس وصول شد، درباره اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران گفت: مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است؛ کما اینکه در مورد توافق ایران و انگلیس وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند بطور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تأئید شد.

وی تصریح کرد: اتفاقا سفر هفته گذشته هیأت منطقه ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه هم اعلام شد، دقیقا در همین رابطه و به منظور بررسی و جمع بندی در زمینه جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق صورت گرفت؛ بنابر این به نظر می رسد هیچگونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد.

کریمی در پاسخ به اینکه در برخی خبرها مطرح شده که توافق اخیر در چارچوبی مستقل از برجام صورت گرفته است، منظور از این موضوع چیست، افزود: مذاکراتی که در مورد آزادسازی منابع مسدودی ایران در سایر کشورها از سوی دولت پیگیری می شود، در رابطه با صیانت از منافع ملت ایران و در چارچوب قوانین بین المللی است، چرا که مسدود کردن منابع ایران در سایر کشورها کاملا برخلاف مقررات بین المللی بوده و تعدی به حقوق ملت ایران است و از این رو، این موضوع می بایست در چارچوبی مستقل از برجام پیگیری و تعیین تکلیف شود و همین اصل هم در مذاکرات و توافق هایی که تاکنون صورت گرفته به عنوان یک مبنای اساسـی مدنظر بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به رشد قابل ملاحظه درآمدهای ارزی به سبب افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت، با فرض حفظ شرایط موجود هم سال جاری در مقایسه با پارسال از نظر درآمدهای ارزی، در وضع بهتری قرار خواهیم داشت، اگرچه همانطور که مقامات وزارت امور خارجه اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران آزادسازی منابع مسدود شده را حق مسلم ملت ایران و مسدود کردن آنها را اقدامی غیرقانونی می داند و از حداکثر ظرفیت خود برای آزادسازی این منابع در چارچوب مصالح و منافع مردم استفاده خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ