دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان
اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

خداوندا در این روز مرا از برکت هاى سحرگاهانِ آن آگه ساز و دلم را به پرتو روشنایى آن روشن فرما و همه اعضایم را به پیروى از آثارش به کارگیر، به حقْ نورت اى روشنى بخشِ دل عارفان.

نسخه مناسب چاپ