وزارت بهداشت: زیرمیزی پزشکان را به ۱۹۰ اطلاع دهید‌
مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: مردم می‌توانند هرگونه اضافه پرداختی یا درخواست برای مبلغ اضافی را به سامانه ۱۹۰اطلاع دهند و مطمئن باشند که ما پیگیری می‌کنیم.‌

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رحیم‌نیا، در پاسخ به مطلبی درباره پدیده زیرمیزی و تخلف معدودی از پزشکان، بیان کرد: تعداد پزشکانی که ممکن است درخواست زیرمیزی کنند، نسبت به جمعیت جامعه پزشکی، بسیار محدود است و توسط معاونان درمان دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.‌

وی تأکید کرد: یکی از خطوط قرمز وزارت بهداشت، پدیده زیرمیزی است و بیشتر به همکارانی مربوط می‌شود که جراحی‌ها را انجام می‌دهند. مردم عزیز بدانند که بهترین راهکار، محدود کردن فعالیت این افراد است. این در حالی است که ما در اکثر رشته‌ها پزشکان خوشنامی داریم که اعمال جراحی را با تعرفه‌های دولتی انجام می‌دهند و بیمار هزینه اضافی پرداخت نمی‌کند. ‌ بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، هموطنان عزیز می‌توانند هرگونه اضافه پرداختی یا درخواست برای مبلغ اضافی را به داخلی ۵ سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. این سامانه توسط اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، رصد می‌شود و مردم مطمئن باشند پیگیری می‌شود و خاطیان علاوه بر اینکه هزینه اضافی را باز می‌گردانند، به تعزیرات نیز معرفی می‌شوند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.‌

نسخه مناسب چاپ