عکس و حرف
 

یکی از تمرینات بازیکنان تیم ملی والیبال در اردوی آمادگی تیم ملی

نسخه مناسب چاپ