مرکز پژوهش‌های مجلس:
کاهش شدیدمتقاضی تحصیل در رشته‌های علوم پایه نگران کننده است
سرویس سیاسی –اجتماعی : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی عملکرد سیاست ها و برنامه های تقویت علوم پایه، کاهش شدید تقاضا برای تحصیل در رشته های علوم پایه را نگران کننده توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد اسناد و قوانین حوزه علوم پایه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستندو سیاستگذاری های اجرایی علوم پایه در طول زمان متناسب با تغییرات و تحولات، تکامل پیدا نکرده اند.

براساس این گزارش، با وجود تاکید قوانین و اسنادبالادستی بر حوزه علوم‌پایه، رشد شمار دانشجویان علوم‌پایه متناسب با هدفگذاری صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه نبوده است و از آن فاصله بسیاری دارد. به طور کلی عملکرد برنامه درباره شمار دانشجویان کارشناسی حدود ۵۰درصد و در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نزدیک به ۶۰درصد با هدفگذاری قانون برنامه ششم فاصله دارد. علاوه بر این، سهم هزینه‌کرد دولت در پژوهش‌ های پایه‌ای در مقایسه با سایر حوزه‌های پژوهشی از نسبت ۲۶درصد در سال ۱۳۹۵به حدود ۲۰درصد در سال ۱۴۰۰کاهش یافته است.

در این گزارش با اشاره به این که به نظر می رسد وضع نامناسب اشتغال دانش آموختگان رشته‌های علوم‌پایه و شیوه نامناسب آموزش در دوره آموزش عمومی و افت رتبه کشور در آزمون‌ بین‌المللی تیمز از دلایل مهم افت علوم‌پایه در کشور است، آمده است : در این رابطه برای بهبود وضع علوم‌پایه پیشنهادهایی از جمله ایجاد و تجهیز مراکز تحقیقاتی در سطح استانداردهای بین‌المللی، فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه علوم‌پایه، تاکید بر نقش رسانه ملی در معرفی اهمیت، ظرفیت و دستاوردهای علوم‌پایه ارائه شده است.‌تغییر شیوه‌ پذیرش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با تمرکز بر گذراندن دو سال ابتدایی تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های علوم‌پایه از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس است.

در این گزارش تاکید شده است: رویکرد دولت در تامین مالی علوم‌پایه باید از سرانه محوری به تامین مالی راهبردی تغییر پیدا کند.

نسخه مناسب چاپ