اسلامی: بحث‌های فنی مذاکرات وین تمام شده است
 

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر این که بحث های فنی مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام تمام شده است، گفت: در این مدت برای اصلاح آن تفکر و نگاه و باوری که آنها القا می کنند، زوایای مختلف را باز کرده ایم و سند جامع راهبردی را هم رونمایی کرده ایم که بگوییم ما داریم در بخش های گوناگون فناوری هسته ای حرکت می کنیم.

محمد اسلامی در گفتگو با جماران، در باره تأثیر کارشکنی های روسیه بر توقف مذاکرات وین، اظهار داشت: بحث های فنی مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت به تعهدات، روشن و تمام شده است. چون همه نوشته شده است.

الآن باید مباحث سیاسی حل و فصل شود و آنها به تعهدشان عمل و تحریم هایی که غیر قانونی و ظالمانه وضع کرده اند را لغو کنند. اینها روشن است و چیز نانوشته ای نیست و همه اعضای ۱+۵ از جمله روسیه، تکلیفشان روشن است.

معرفی فناوری هسته ای به مردم

رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: فلسفه وجودی برجام این بوده که به ایران اتهام می زدند قصد شما نظامی است و صلح آمیز نیست. آقایان اصلا برای این مذاکره کردند که رفع اتهام و اعتمادسازی کنند.

ما در این دوره جدید مدیریت گام های بزرگی برداشته ایم که اولا به مردم خودمان فناوری هسته ای را معرفی کنیم. مقام معظم رهبری در دو ماه گذشته چندین بار به بحث فناوری هسته ای تأکید کرده اند. زوایا و ابعاد گوناگونی دارد اما آنها این طوری القا می کنند که فقط بمب اتم است و خیلی ها هم باورشان می شود که این فقط بمب اتم است.

وی تأکید کرد: در این مدت برای اصلاح آن تفکر و نگاه و باوری که آنها القا می کنند، زوایای مختلف را باز کرده ایم و سند جامع راهبردی را هم رونمایی کرده ایم که بگوییم ما داریم در بخش های گوناگون فناوری هسته ای حرکت می کنیم. چند وقت پیش من در باره بحث اشعه صحبت کردم و خیلی ها نمی دانستند که این کار فناوری هسته ای است و صورت پیشرفته تر این را برای سلامت جامعه، رادیو داروها و توسعه کابرد پرتوها داریم. وقتی محصولات را پرتودهی می کنید از لحاظ ماندگاری، مقاومت و سلامت دگرگون می شود؛ به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی.

اسلامی گفت: از حدود ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور، ۳۰ درصد دورریز دارد. این بزرگترین گناه و اسراف است و اگر ما از فناوری هسته ای برای پرتودهی آنها استفاده می کردیم و استفاده کنیم، این ۳۰ درصد می تواند ارتزاق چند ملت دیگر را هم فراهم کند و بر اقتصاد و معیشت کشاورز، خانوار و جامعه تأثیرگذار باشد. ما روی این زوایا داریم کار می کنیم و منتشر و برنامه ریزی هم کرده ایم و برنامه گسترده ای داریم.

وی با اشاره به تولید برق هسته ای، افزود: الآن همه دنیا دارد با سرعت به سمت فناوری هسته ای و برق هسته ای می رود؛ چرا ما نرویم؟! الآن ۵۰ سال است که ما فقط یک نیروگاه ساخته ایم و پر سرعت باید به سمت ۱۰ هزار مگاواتی برویم که برنامه ریزی کرده ایم. اینها کارهایی است که باید انجام بدهیم و انجام خواهیم داد.

نسخه مناسب چاپ