دستور معاون اول رئیس جمهوری برای پیگیری حقابه هیرمند در سیستان و بلوچستان
معاون اول رئیس جمهوری در دستورات جداگانه ای خطاب به وزیر امور خارجه و معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول، خواستار پیگیری مجدانه برای تامین حقابه هیرمند از دولت مستقر در افغانستان شد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در پی گزارش نماینده اعزامی خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از چاه نیمه های چهارگانه مناطق مرزی سیستان تاکید کرد: دولت مستقر در افغانستان باید به این حقابه که طبق توافق های معتبر بین المللی، متعهد به رهاسازی آن برای بهره مندی مردم استان سیستان و بلوچستان است، پایبند باشد و هرچه سریعتر این موضوع را حل کند.

وی همچنین از وزارت نیرو خواست تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات در تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم این منطقه در نظر بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: دولت مشغول برنامه ریزی برای دسترسی مردم و کشاورزان منطقه به آب پایدار در سال های آتی است و در باره انتقال آب از دریای عمان برنامه ریزی های دقیقی در حال انجام است.

گفتنی است؛ قرارداد حقابه هیرمند در سال ۱۳۵۱بین تهران و کابل امضا شده و این کشور متعهد به آزادسازی آب در رود هیرمند این منطقه برای بهره مندی دشت سیستان و دریاچه هامون است.

نسخه مناسب چاپ