‎کاهش ۱/۲۷ درصدی مصرف آب در مزارع حوضه دریاچه ارومیه ‏
تبریز ـ خبرنگار اطلاعات: مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران از کاهش ۱ر۲۷ درصدی مصرف آب در سطح مزارع پایلوت در حوضه دریاچه ارومیه خبر داد‎.

‎مهری اثنا عشری در حاشیه جلسه برنامه ریزی مشترک پایدارسازی و ترویج دستاوردهای فازهای هفتگانه پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تغییر رویکرد از حفظ پهنه آبی تالاب به مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز این دریاچه، گفت: طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی شروع به کار کرده و در فازهای مختلف، حمایت‌های گوناگون بین‌المللی را در کنار حمایت‌های دولت برای حفاظت از تالاب‌ها و ترویج رویکرد جدیدی تحت عنوان مدیریت زیست‌بومی به‌منظور مدیریت تالاب‌های کشور، دریافت داشته است‏‎.

‎وی، افزود: در فاز اول، صندوق اعتبارات جهانی محیط‌زیست حامی اصلی پروژه بود و این همکاری از طریق‎UNDP‎‏ (برنامه توسعه ملل متحد) شکل گرفت. در این فاز موفق شدیم با بهره‌گیری از کمک بین‌المللی و حمایت‌های غیر نقدی دولت ایران، رویکرد زیست بومی را در ۳ تالاب شادگان، ارومیه و پریشان به‌صورت پایلوت اجرا کنیم‎.

‎مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران، تاکیدکرد: در برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها برای هرکدام از اهداف راهبردی، یک مجموعه اقدام اولویت‌دار تعریف‌شده است که مسؤلیت اجرای آنها فقط با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، چرا که این سازمان، یک‌نهاد نظارتی است و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت اجرای اغلب آن اقدامات و ازجمله تأمین و تخصیص حقابه تالاب‌ها (وزارت نیرو)، افزایش بهره‌وری آب در سطح مزارع (وزارت جهادکشاورزی) و مسائل مرتبط با معیشت جوامع محلی و گردشگری (وزارت گردشگری و میراث فرهنگی) را بر عهده‌ دارند‏‎.

نسخه مناسب چاپ