جدول گروه ها و برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
 

جدول گروه C

تیم بازی امتیاز

۱ فولاد ۵ ۱۱

۲ شباب الاهلی ۵ ۹

۳ الغرافه ۵ ۵

۴ آخال ۵ ۱

چهارشنبه ۷ اردیبهشت

فولاد – شباب الاهلیر ۰۰:۴۵

آخال – الغرافهر ۰۰:۴۵

جدول گروه D

تیم بازی امتیاز

۱ الدحیل ۵ ۱۲

۲ التعاون ۵ ۷

۳ سپاهان ۵ ۷

۴ پاختاکور ۵ ۳

سه شنبه ۶ اردیبهشت

الدحیل – سپاهان- ۲۱:۴۵

چهارشنبه ۷ اردیبهشت

پاختاکور – التعاونر ۰۰:۴۵

نسخه مناسب چاپ