دستیابی نیروهای اوکراینی به سامانه توپخانه «هویتزر» آمریکا
 

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این کشور آموزش نیروهای اوکراینی را برای استفاده از سامانه توپخانه “هویتزر” که به تازگی در اختیار این کشور قرار داده، آغاز کرده است. پنتاگون افزود که آموزش این نیروها در خارج از اوکراین انجام می‌شود.

نسخه مناسب چاپ