ترانه
 

می‌نویسم عشق
ترانه: سجاد عزیزی آرام ، خواننده: محمد معتمدی، موسیقی: محمدرضا چراغعلی
می‌نویسم عشـق اما عشـق با من یار نیسـت
جز غم تو با دل من هیچکس غمخوار نیست
قصــه دیـــدار مـا دیـــدار مـاه و آفتـــاب
می‌گریزد عمر و هرگز فرصـت دیـدار نیسـت

مـی‌توانستـــی کـه بــا اکسیـــر عشـــق
جـــاودان مـانـــی و زیبـاتـــر شـــــوی
با مـن ایـــن مجنـــون از خـــود دورتـــر
از تـو مــی‌خـواهـم کـه لیـلاتـــر شـــوی
عشق یعنی با خیـال یار، مجنــون‌تـر شـدن
هر که عاشق می‌شود، دیوانه است، بیمار نیست
زندگــی با آفتــاب عشــق زیبــا مـی‌شـود
عشق یکبار است و دیگر مهلت تکرار نیست

مـی‌توانستـــی کـه بــا اکسیـــر عشـــق
جـــاودان مـانـــی و زیبـاتـــر شـــــوی
با مـن ایـــن مجنـــون از خـــود دورتـــر
از تـو مــی‌خـواهـم کـه لیـلاتـــر شـــوی

code

نسخه مناسب چاپ