بلینکن: فشار حداکثری علیه ایران بی‌نتیجه بود،بازگشت به برجام بهترین راه است
 

سرویس خارجی: وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا تأکید کرد: واشنگتن بازگشت به برجام را بهترین مسیر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. آنتونی بلینکن در این نشست که در کمیته روابط خارجی مجلس سنا برگزار می‌شد تصریح کرد: بدون اینکه بخواهم نیش و کنایه بزنم باید بگویم ما موقعیت بسیار چالش‌انگیزی را به ارث بردیم: برنامه هسته‌ای ایران که در حال تاخت و تاز بود و فعالیت‌های مخربی که در سراسر منطقه تشدید شده بود. او در ادامه گفت: تصمیم برای خروج از برجام و تلاش برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران، هر هدفی که داشت به نتایج مدنظر ختم نشده بود و بر عکس، باعث ایجاد یک برنامه هسته‌ای خطرناک‌تر شده بود. زمان گریز هسته‌ای ایران از یک سال به حدود چند هفته رسید. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: این‌ها مسائلی هستند که باید به آنها رسیدگی کنیم. ما همچنان معتقدیم که بازگشت به پایبندی به برجام بهترین روش برای رسیدگی به چالش‌های هسته‌ای ایجادشده از سوی ایران خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ