یادداشت‌های مطب
من و بیماری که ادبیات خاص خودش را داشت
بیمار با ادبیات خاص خودش با من حرف می‌زد و برای یک شکایت ساده، پیچیده‌ترین الفاظ را در برابرم می‌نهاد. می‌گفت: گوش‌هایم بدهکار هیچ حرف حسابی نیست، نه به حرف کسی دل می‌دهد و نه به صدای چیزی توجه می‌کند، که در پرونده‌اش نوشتم: کم‌شنوایی! و ادامه می‌داد: گوش‌هایم بداخلاقی می‌کنند، نحسی سر می‌دهند و قشقرق به پا می‌کنند، که این بار در پرونده‌اش یادداشت کردم: وزوز گوش!

دکتر عبدالحمید حسین نیا

نسخه مناسب چاپ