حکمت نهج البلاغه
روایت است که امیرالمؤمنین(ع) در میان یارانش نشسته بود و سخنی حکیمانه فرمود، مردی از خوارج گفت: «خدا این کافر را بکشد که چه دانشمندی است!» مردم برای کشتن او برخاستند، امام فرمود: آرام گیرید، ‌پاداش دشنام، دشنام است یا بخشیدن آن گناه.

نسخه مناسب چاپ