درخواست وزیر علوم از سازمان‌های بین‌المللی برای توقف حملات به غزه
وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری در پیام‌های جداگانه‌ای به خانم ایرینا بوکوا، مدیرکل یونسکو، وزیران آموزش عالی، علوم و فن‌آوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و وزیران آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ مراتب همدردی خود با مردم غزه و انزجار ازجنایات صهیونیست‌ها را اعلام داشت و استفاده از تمامی ظرفیت این سازمان‌ها برای محکومیت این جنایات و توقف آن را خواستار شد.

در بخشی از پیام دکتر فرجی دانا به مدیرکل یونسکو آمده است. «… تردید ندارم که صحنه‌های زجرآور فرو ریختن مناطق مسکونی، مدرسه‌ها و مراکز آموزشی بر سر کودکان خردسال غزه و تخریب بیمارستان‌ها بر سر مجروحان و افراد آسیب‌پذیر غیرنظامی روان و جان شما را هم از حیث شخصیت حقوقی و مسئولیت مهمی که بر عهده دارید و نیز از جهت شخصیت حقیقی شما به عنوان یک مادر فرهنگ محور و صلح دوست، آشفته می‌کند… بی‌گمان موضع‌گیری موثر شما در تقبیح و محکومیت کشتار ظالمانه مردم بی‌دفاع و ویران کردن فضاهای آموزشی و مدنی، درباریکه غزه، از مصادیق مبین محقق شدن اهداف عالی این سازمان است.»

نسخه مناسب چاپ