مصرف روغن پالم در صنایع لبنی عامل کاهش سن سکته های قلبی است
رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: در بازرسی‌های وزارت بهداشت نمونه‌هایی از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی پرچرب وجود داشته و مطمئنا با تمامی کسانی که در این تقلب نقش داشته‌اند، برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند با اشاره به صحبت‌های وزیر بهداشت در خصوص وجود روغن پالم در صنایع لبنی پرچرب گفت: این صحبت‌ها دو جنبه داشت که یک جنبه از آن که رسانه‌ای شده است. جنبه اول صحبت‌های وزیر بهداشت اشاره به افزایش میزان روغن پالم دارد.

وی در گفت وگو با شبکه خبر، گفت: متاسفانه در سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد میزان واردات روغن گیاهی کشور، روغن پالم بوده است. این روغن کمترین کیفیت و اسید چرب اشباع بالایی دارد. این اسید چرب اشباع با زنجیره بلند شبیه اسیدهای چرب اشباع موجود در روغن جامد است.

وی با اشاره به این که ثابت شده که روغن‌های جامد نباتی یا روغن‌هایی که دارای اسید چرب اشباع بالا هستند مثل پالم، در گرفتگی عروق و حتی در افزایش سرطان ها دخالت دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه روز به روز سن ابتلا به گرفتگی عروق و سکته های قلبی در کشور کاهش می یابد که بخش عمده آن وابسته به تغذیه از جمله مصرف اسیدهای چرب اشباع ناشی از روغن پالم است. رئیس سازمان غذا و دارو با اشتباه خواندن نحوه انعکاس نظرات مدیر کل نظارت بر غذای وزارت بهداشت، گفت: جنبه دیگر صحبت های وزیر بهداشت این بود که ما باید مصرف روغن پالم را کاهش دهیم. از این رو با پیگیری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در سال جاری دولت تصویب کرد که میزان واردات روغن پالم به حداکثر ۳۰ درصد برسد چون سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تن واردات روغن پالم داشتیم. وی همچنین افزود: روغن پالم متاسفانه به دلیل ارزان بودن در تقلبات استفاده می‌شود. یکی از این تقلبات این است که چربی طبیعی فرآورده‌های پرچرب گرفته شود و چربی گیاهی به آنها اضافه شود. روغن پالم جایگزین ارزانی است و یک تخلف محسوب می‌شود. دکتر دیناروند با بیان این که در بازرسی‌های وزارت بهداشت نمونه‌هایی از روغن پالم در فرآورده‌های پرچرب وجود داشته، گفت: مطمئنا با تمامی کسانی که در این تقلب نقش داشته‌اند، برخورد خواهد شد.

با استفاده‌کنندگان روغن پالم در شیر برخورد می‌شود اگر اثبات شود هر واحد تولیدی به شکل غیرمجاز از روغن پالم در شیر پرچرب استفاده کرده، طبق قانون و توسط مراجع ذیربط پیگیری و با آنها برخورد می‌شود.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره استفاده از روغن پالم در شیرهای پرچرب گفت: اگر این خبر صحت داشته باشد، هر واحد تولیدی با توجه به نهادهای نظارتی بالادستی خود مانند پروانه بهداشت و سازمان استاندارد باید پاسخگو باشد و در صورت مصرف غیرقانونی از این روغن، با آنها برخورد می‌شود. استفاده از روغن‌های این چنینی در شیرهای پرچرب قطعا مورد تایید نیست.

نسخه مناسب چاپ