دولت دیروزجلسه فوق العاده تشکیل داد
معاون حقوقی رئیس جمهوری از تشکیل جلسه فوق العاده هیات دولت در نوبت صبح و عصر دیروز خبر داد.

به گزارش ایرنا، الهام امین زاده روز گذشته در گفتگو با ایرنا گفت: در این جلسه پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این لایحه باید روز یکشنبه تقدیم مجلس شود که به این دلیل هیات دولت برای بررسی آن دیروز تشکیل جلسه داد.

امین زاده افزود: پیش از این مواردی در این زمینه وجود داشت که برای بهبود فضای کسب و کار دولت تصمیم گرفت این موارد را تبدیل به قانون دائمی کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: تاکنون چهار جلسه در مورد این موضوع برگزار شده است که امیدواریم به تدوین لایحه بینجامد.

نسخه مناسب چاپ