ارائه ۸۳ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی
سرویس خبر:۸۳ درصد از مجموع خدمات ثبتی ارائه شده در سه ماه امسال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت الکترونیک ارایه شده که در مقایسه با پارسال ۲۷۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باتوجه به تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات تجاری و نیز ثبت‌الکترونیکی اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، میزان ارائه خدمات الکترونیکی این سازمان افزایش یافته است.

در این مدت همچنین ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۷۱۱ فقره انواع اسنادرسمی شامل اسناد بیع، صلح، وکالتنامه، اجاره، تقسیم‌نامه، گواهی امضاء، متفرقه و سایر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده است.‏

نسخه مناسب چاپ