تسهیل شرایط پذیرش فرزندخوانده توسط دختران مجرد
مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی از تسهیل شرایط واگذاری کودک به دختران مجرد بالای ۳۰ سال خبر داد و گفت: این طرح در مرحله تصویب هیات دولت قرار دارد و تا یک ماه آینده اجرایی می شود.

حمیدرضا الوند با بیان این که این طرح به عنوان مکمل قانون فرزندخواندگی به مراکز سازمان بهزیستی ابلاغ می شود به ایرنا گفت: واگذاری فرزند دختر به دختران مجرد بالای ۳۰ سال و زنان بدون شوهر یکی از مواردی است که در قانون جدید گنجانده شده و بر این اساس افراد واجدشرایط و متقاضی می توانند به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و پس از طی کردن مراحل مختلف در نهایت کودک دختری را به فرزند خواندگی بپذیرند. الوند یکی از نکات مثبت قانون جدید را فراهم شدن امکان واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دانست و گفت: در این قانون امکان واگذاری ۵۰ درصد کودکان سازمان بهزیستی فراهم می شود.در حالی که در قانون قبل این آمار فقط ۱۸ درصد بود و این موضوع اتفاق مهمی است که برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست رخ خواهد داد . او با بیان اینکه قانون جدید فرزند خواندگی بعد از چند سال کار کارشناسی و پیگیری های فراوان و تغییرات زیاد به تصویب رسید گفت: در قانون جدید فرزند خواندگی اسم والدین اصلی کودک باید در صفحه ای از شناسنامه او درج شود. در حالی که این مورد در قانون قبلی وجود نداشت چون فقط کودکان بی سرپرست به فرزند خواندگی سپرده می شدند اما در قانون جدید شرایط واگذاری کودکان بد سرپرست هم فراهم شده است. مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی گفت: این آیین نامه با همکاری سازمان ثبت احوال، قوه قضاییه و سازمان بهزیستی تدوین شده و در آن سن فرزند خواندگی سه سال افزایش پیدا کرده و از زیر ۱۲ سال به ۱۵ سال رسیده است. در حال حاضر حدود ۲۳ هزار کودک فاقد سرپرست صلاحیت موثر تحت پوشش این سازمان هستند و در

خانه های کودک و نوجوان زندگی می کنند که ۸۷ درصد این کودکان بد سرپرست هستند.همچنین هر سال حدود هزار تا ۱۲۰۰ نفر از کودکان که فاقد جد پدری هستند و هویت خانوادگی شان مشخص نیست به سرپرستی دائم سپرده می شوند.

نسخه مناسب چاپ