اتصال خودپردازهای بانک های پرمشتری به سامانه صیاد
خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر ۴۱ هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی با بیان اینکه بانک هایی که این خدمات را در درگاه های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند، افزود: بانک مرکزی در جهت تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه های بانکی و برنامک های موبایلی، از طریق بستر پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.

نسخه مناسب چاپ