دریافت هر گونه وجه هنگام ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع است
اراک ـ خبرنگار اطلاعات:مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: اخذ هر گونه وجه به استثناء بیمه حوادث دانش آموزی و هزینه کتاب‌های درسی در زمان ثبت‌‌نام در مدارس دولتی ممنوع است‎.

‎احمدرضا نوازنی در نخستین جلسه ستاد ثبت نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۰۲ ـ ۱۴۰۱ افزود:این موضوع باید با نصب اطلاعیه و تبلیغات درست در سطح مدارس دولتی به خانواده اطلاع رسانی شود‎.

‎وی با اشاره به پایان سال تحصیلی و فرارسیدن ایام ثبت نام در مدارس بر عمل به قانون در ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس تأکید کرد و افزود: در مورد ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس تمامی همکاران دست اندرکار از سطح اداره کل تا مدرسه موظف هستند در چارچوب قانون عمل کنند و پا را از قانون فراتر نگذارند تا خدایی نکرده شخصی مورد ظلم واقع نشود‎.

‎نوازنی فرآیند ثبت‌نام را نخستین گام در سال تحصیلی آینده دانست و افزود: اجرای مطلوب ثبت‌نام مطابق با قانون نیازمند فعالیت و کارهای بین بخشی و هماهنگی و همراهی حوزه‌های مربوطه است‎. ‎مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان این که آموزش دانش آموزان طبق برنامه ریزی انجام گرفته از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری انجام خواهد شد،اظهار داشت: همه مبالغ و از جمله هزینه سرویس مدارس، بیمه، کمک‌های مردمی و هزینه فعالیت‌های فوق برنامه باید به حساب مدرسه واریز و دقت شود که به بهانه دریافت این مبالغ به حقوق مردم احجاف نشود‎. همچنین مدارس هیات امنایی حق دریافت هیچ‌گونه وجه به هنگام ثبت‌نام را ندارند و دریافت وجوه مربوط به برنامه‌های فوق‌برنامه این مدارس نیز در طول سال تحصیلی و با تصویب شورای مدرسه مجاز خواهد بود‎.

نسخه مناسب چاپ