آخرین تغییرات قیمت خانه در ۲۲منطقه تهران
 

با توجه به اینکه تازه‌ترین آمار حاکی از افزایش قیمت و تعداد معاملات مسکن در تهران طی اردیبهشت سالجاری است، در این ماه قیمت خانه فقط در مناطق یکو ۲۲با کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مواجه شده و باقی مناطق افزایش قیمت داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمارها متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت به ۳۶میلیون و ۳۵۰هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱ر۶و ۲ر۲۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۵ر۱۰هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۱ر۲۰۶ درصد زیاد شده است که در این بین، بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۸میلیون و ۳۶۳هزار تومان در منطقه ۱۸بوده است.

علاوه براین، در اردیبهشت امسال در مناطق یک و ۱۸تهران به ترتیب معادل ۴۲۸و ۲۵۳ فقره خانه معامله شده که نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجه مواجه شده است.

از سوی دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران در اردیبهشت نسبت به فروردین سال جاری بیانگر این است که ۲۰منطقه از تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده‌اند. علاوه براین، مسکن در اردیبهشت سال جاری فقط در دو منطقه از تهران نسبت به فروردین کاهش قیمت داشته‌ که شامل مناطق یکو ۲۲می‌شود.

از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت سال جاری نسبت به فروردین در ۲۲منطقه تهران افزایش قابل توجه داشته است که کم‌ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹با ۷۳معامله و بیشترین تعداد معامله به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، ۲و ۴مربوط می‌شود که هر یک به ترتیب ۱۶۸۲، ۱۰۵۳، ۹۷۲و ۸۱۲معامله مسکن داشته‌اند.

نسخه مناسب چاپ