لزوم پذیرش دفترچه قرارداد واگذاری در شهر‌های جدید
شعب بانک‌ مسکن موظف به پذیرش دفترچه‌های قرار داد واگذاری شرکت عمران شهر‌های جدید به عنوان سند مالکیت نزد بانک هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جان آقایی رئیس اداره نظارت و ارزیابی بانک مسکن ضمن اعلام این مطلب افزود: اگر شعب بانک مسکن دفترچه های قرارداد واگذاری شرکت عمران شهرهای جدید را به عنوان سند نپذیرند، متخلف هستند و واحد‌های ستادی و نظارتی بانک مسکن آن را پیگیری خواهند کرد.

نسخه مناسب چاپ