اجرای طرح آبرسانی به ۳ هزار روستا با مشارکت خیرین
نخستین تفاهمنامه مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با مجمع خیرین آبرسان کشور به منظور اجرای عملیات آبرسانی به روستا‌ها و مناطق مسکونی محروم امضا شد.

میثم جعفرزاده رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی این مرکز، انسجام بخشی در حوزه مجمع خیرین آبرسان است، خوشبختانه این مجمع مدتی قبل تشکیل و نخستین تفاهمنامه با یکی از خیرین این مجمع امضا شد.

وی با بیان اینکه رقم تفاهمنامه امضا شده حدود ۳۰ میلیارد ریال است، اضافه کرد: بنای کار مجمع خیرین آبرسان برای انتخاب محل آبرسانی بر عهده خود خیر است که در این مورد به احتمال زیاد آبرسانی به روستا‌های استان اردبیل انجام خواهد شد.جعفرزاده اظهار داشت: با اشاره به ظرفیت و پتانسیل خوب خیرین در کشور، در این زمینه با همکاری خیرین آبرسان هدف‌گذاری آبرسانی به ۳۰۰۰ روستا را طی سه سال در نظر گرفتیم که امکان افزایش این رقم هم وجود دارد.به گفته رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو، گاهی این پروژه‌های آبرسانی تماما در اختیار خیرین بوده و گاهی هم به صورت مشارکتی صورت می‌گیرد.این گزارش می‌افزاید، جهاد آبرسانی با هدف ارتقای شاخص‌های دسترسی جمعیت روستایی به آب پایدار شهری جزو اولویت‌های وزارت نیرو قرار دارد تا از این طریق با استفاده از ابزار‌هایی نظیر تخصیص، توسعه زیرساخت توزیع آب و سایر ساخت و ساز‌های مورد نیاز شرایط جهش در آبرسانی روستایی مهیا شود.وزارت نیرو درصدد است تا در قالب یک برنامه ۳ ساله تا پایان دولت سیزدهم، زمینه رشد ۱۰ درصدی شاخص‌ها را فراهم کرده و جمعیت تحت پوشش آب شرب پایدار بهداشتی را از ۸۰ درصد به بیش از ۹۰ درصد برساند.

نسخه مناسب چاپ