ایده های تحول آفرین درسازمان ثبت اسنادبه کارگرفته می شود
سرویس سیاسی – اجتماعی:سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: درهفته قوه قضائیه ایده های تحول آفرین در ۶محور درهمایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی سازمان ثبت اسناد موردتقدیر قرار گرفته و دراین سازمان به کارگرفته می شود. آصف حمداللهی افزود:این همایش در شش محور اسناد، املاک، فناوری اطلاعات، حقوقی و مالکیت فکری برگزار می شود که در هر محور سه ایده برتر و قابل تقدیر معرفی و در نهایت ایده ها در قالب کتاب چاپ می شود.وی ادامه داد: در مدت نزدیک به ۲۰ روز از اعلام فراخوان برای این همایش ۴۰۰ ایده واصل شده است که تا ۲۷ خرداد زمان ارسال ایده ها تمدید شده است.حمداللهی افزود: الکترونیکی شدن و هوشمند شدن فرآیند ها در این سازمان به جد دنبال می شود و در حوزه فناوری در اعلام فراخوان این همایش ایده های خوبی دریافت کردیم و با این ایده ها برنامه های تحولی از جهت الکترونیکی و ثبت اسناد با دوره های قبل متفاوت خواهد بود.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره مشکلاتی که مردم در ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاک دارند، گفت: بیشتر مراجعات و مشکلات مردم در ارتباط با سازمان ثبت در مرحله اجرای اسناد رسمی و لازم الاجر است. ما با کثرت پرونده ها در مرحله اجرای سند روبرو هستیم. قانون گذار ماموریتی را برای سازمان ثبت از لحاظ اجرای اسناد لازم الاجرا محول کرده است و تعداد زیادی از مراجعات را می بینیم.سرپرست اداره آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: در این حوزه ها مراجعات ما زیاد است و نیاز به تحول در فرآیندها احساس می شود. فرآیندهایی که تسهیل و تسریع خدمات ثبتی را به دنبال دارد

نسخه مناسب چاپ