دهکده نوآوری کشاورزی به زودی در زاهدان راه اندازی می‌شود
زاهدان ـ خبرنگار اطلاعات: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیستان و بلوچستان در بخش‌های مختلف کشاورزی به ویژه صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی ظرفیت‌های بی بدیل داردکه با بهره گیری از آن علاوه بر توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال می‌تواند ارز آوری مناسب برای کشور را به ارمغان آورد‎.

‎خیام نکویی: رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور دردیدار از مرکز توسعه کسب و کارهای روستایی و کشاورزی در مرکز آموزش شهید خیابانیان با بیان این که سیستان و بلوچستان فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری است و گسترش شیوه‌های کشاورزی پایدار موثرترین روش در پیشبرد اهداف توسعه این بخش است، اظهارداشت: این آمادگی وجود دارد کهمنظور بهره گیری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان مجوز دهکده نوآوری کشاورزی صادر شود تا پژوهشگران استان با دراختیارداشتن تمامی ظرفیت‌ها از این فرصت برای توسعه کشاورزی بهترین بهره را ببرند‎.‎وی ادامه داد: سیمای کشاورزی سیستان و بلوچستان بسیار توانمند است و ظرفیت‌های زیادی دارد و باغبانی، زراعت، شیلات، دامداری، منابع طبیعی و استفاده از صنایع تبدیلی مهمترین ظرفیت‌‌های توسعه و رشد کشاورزی و جذب سرمایه گذاران در استان است‏‎.‎رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت: شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی این استان را یکی از مستعدترین نقاط کشاورزی کشور بدل کرده است، به طوری که در تمامی فصول سال امکان کشت و تولید انواع محصولات در آن وجود دارد‏‎.‎محمد علی نیکبخت با بیان این که استان سیستان و بلوچستان بهترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: این استان به دلیل دسترسی به بازارهای افغانستان و پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فرصت بی نظیری را برای صادرات محصولات کشاورزی و در نتیجه ارزآوری و فرصت‌های جدید شغلی برای استان و کشور دارد.

نسخه مناسب چاپ