حکمت نهج البلاغه
چه نیکوست فروتنیِ توانگران در برابر بینوایان برای به دست آوردن پاداشی که نزد خداست! و نیکوتر از آن، عزت‌نفس بینوایان است در برابر توانگران به خاطر توکلی که به خدا دارند.

نسخه مناسب چاپ