ممنوعیت فروش ارز مسافرتی به دو تابعیتی ها
براساس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی‌ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، ممنوع شد.

به گزارش ایسنا،کامران سلطانی‌زاده عضو کانون صرافان ایران در این رابطه گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز مسافرتی به افرادی تعلق می‌گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و کسانی که در خارج از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی‌شوند.

وی افزود: افراد دو تابعیتی هم نمی‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند و صرافی‌ها از فروش ارز به این افراد منع شده‌اند.

نسخه مناسب چاپ