تدوین بسته سیاستی جدید بخش تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه اگر نقدینگی به تولید بازگردد، تحریم‌ها کم‌اثر می‌شود، بر ایجاد کلینیک تعاونی‌ در استان‌ها تاکید کرد و افزود:بسته سیاستی جدید بخش تعاون تدوین شده که با فضاسازی مناسب در دولت آن را جلو خواهیم برد.

به گزارش فارس، علی ربیعی در مراسم تودیع و معارفه معاون تعاون خود اظهار داشت: بخش تعاون، بخش مغفول مانده اقتصاد است و تغییر در نگرش در حوزه تعاون بسیار ضروری است و معتقدم که برای توسعه زیرساخت ها در بخش تعاون به تغییر نگرش و فرهنگ در این حوزه نیاز داریم.وی افزود: همواره تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده و هست، اما در عین حال این حوزه همواره با چالشهایی روبرو بوده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییر نگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ در مدیران هستیم. باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ درحوزه کنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است.وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال ۵ تعاونی سهامی عام و ۳۰ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی راه اندازی ‌می شود.

نامبرده افزود: تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت‌های تعاونی بدون کوچکترین مداخله‌گری بخش دولتی است و نبود ذهنیت منسجم از تعاونی و تفکرات نادرست از جمله مشکلات در راه توسعه این بخش است.

وی گفت: برخی از افراد، تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می‌کنند. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای مداخله در بخش تعاونی با سیاست‌گذاری لازم، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد. باید مدیریت و ساختار را هم اصلاح کنیم.

ربیعی گفت: درحال حاضر نقدینگی موجود در جامعه ۱۰ برابر شده و باید این نقدینگی به چرخه تولید بازگردد تا بتوان رویکرد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد، به این ترتیب مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه کم‌اثر خواهد شد.

وی افزود: به طور کلی تعاونی بیش از اینکه رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی گروه های جامعه باشد، به ابزاری برای عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه های توسعه ای دولت مورد استفاده قرار گرفته و نزد مردم نوعی کسب و کار دولتی قلمداد می شود.

نسخه مناسب چاپ