دوپینگ یکی از کشتی گیران مسابقات انتخابی تیم ملی
 

نتیجه آزمایش دوپینگ، یکی از کشتی گیران وزن ۸۶ کیلوگرم شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی، مثبت اعلام شد.

نمونه A دوپینگ کشتی گیر ۸۶ کیلوگرم شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد – ۱۳۹۳ قزوین، مثبت شده است. در صورت درخواست نمونه Bو مثبت شدن آن، این کشتی گیر به احتمال قریب به یقین، دو سال از حضور در میادین کشتی، محروم خواهد شد.

اگر چه این کشتی گیر در مسابقات انتخابی، عنوان خاصی بدست نیاورد و عضو تیم ملی نیست و به اردوها هم دعوت نشده است، لیکن با توجه به نتایجی که در این رقابتها رقم خورد، باید دید که آیا معادلات انتخاب ملی‌پوش وزن ۸۶ کیلوگرم بر هم ‌خورده است یا نه.

پورکاظمی: نمونه‌ B‌ آزمایش نمی‌شود

دبیر کل نادو در باره مثبت شدن نمونه دوپینگ یکی از کشتی‌گیران و جرایم در نظر گرفته شده برای خاطیان، گفت: این کشتی‌گیر به ‌دلیل استفاده از «استروئید آنابولیک» به مدت دو سال از شرکت در همه میادین ورزشی محروم شد.

دکتر لطفعلی پورکاظمی در باره مثبت شدن تست دوپینگ کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در قزوین، تصریح کرد: این کشتی‌گیر، ماده‌ای به نام «ترنبولین» که زیرگروه «استروئید آنابولیک» مصرف کرده است. البته محرومیت او، فقط برای سال ۲۰۱۴ است و از سال ۲۰۱۵ همه ورزشکارانی که از استروئید آنابولیک استفاده کنند به مدت چهار سال از شرکت در همه میادین ورزشی، محروم خواهند شد.

پورکاظمی در باره اینکه آیا این کشتی‌گیر درخواست نمونه B‌ به فدراسیون پزشکی ورزشی داده است، گفت: کسی که در نمونه دوپینگ وی، ماده استروئید آنابولیک مورد تأیید قرار بگیرد، نیازی به آزمایش نمونه Bندارد. همچنین با توجه به مقررات، نام وی هفته آینده اعلام می‌شود.

نسخه مناسب چاپ